Zawody "SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW NAMYSŁÓW" 02.06.2024r. Michalice

Koło PZW Namysłów

 Zarząd Koła PZW  Namysłów informuje,  że w dniu  2 czerwca 2024 r. (Niedziela) odbędą się  indywidualne zawody wędkarskie "SPINNINGOWE MISTRZOSTWA KOŁA PZW NAMYSŁÓW"  (metoda połowów: spinning z łodzi).

Zawody zostaną rozegrane na  Zbiorniku Michalice .

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii: open

Zgłoszenie do zawodów należy dokonać   do dnia 31.05.2024 r. (piątek) do godz.12.00  u Prezesa Koła Rafała Piórkowskiego tel. 665 258 645 . 

UWAGA:

zawodnik zapisany na liście startowej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w zawodach.

Prawo startu mają:  członkowie  Koła PZW Namysłów 

Organizator w zależności od warunków atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmian  w pro­gramie. 

Dodatkowe informacje:

  1. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o  RAMOWY REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH W KOŁACH I KLUBACH OKRĘGU PZW z/s w OPOLU (Załącznik do Uchwały nr 14/Plenum/2024  Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dnia 24/02/2024).
  2. Ryby gatunków nierodzimych (sumik karłowaty, czebaczek i inne) po złowieniu należy przetrzymywać w odrębnym pojemniku – nie mogą być przetrzymywane w siatkach zawodników i zabronione jest ich uwolnienie! (Podstawa prawna: §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.07.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych)
  3. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża jednocześnie zgodę na:

- przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów  wędkarskich (imprezy wędkarskiej),

- publikację swojego wizerunku (lub podopiecznego) na stronie internetowej Koła PZW Namysłów i Okręgu PZW z/s w Opolu (https://3497.pzw.pl/) oraz na stronie „facebook” Koła PZW Namysłów (https://www.facebook.com/kolopzwnamyslow) dla potrzeb niezbędnych do promocji zawodów wędkarskich (imprezy wędkarskiej).

Szczegółowy program zawodów zostanie przedstawiony na zbiórce :

  • 5.30 - zbiórka zawodników, otwarcie zawodów - Stanica Michalice, odprawa
  • 6.00-11.00 zawody
  • 11.30 - poczęstunek- Stanica Michalice
  • 12.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie zawodów.  

Zarząd Koła PZW Namysłów informuje, że planowane zawody wędkarskie zostaną sfinansowane ze środków przyznanej dotacji  z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

SERDECZNIE ZAPRASZAMY - ZARZĄD KOŁA PZW  NAMYSŁÓW

Pliki do pobrania

  • ogloszenie-o-zawodach-spinning-mk-2024.pdf

    • 0.28 MB