SKŁADKI NA 2019 ROK

SKŁADKI, OPŁATY, ULGI

Powiadom znajomego:

Wysokość członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu PZW z/s w Opolu w 2019 r.

 

Składka pełna dla członków PZW

175 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy

174 zł

Składka niepełna dla członków PZW bez muchy i łodzi

173 zł

Składka pełna dla członków PZW  50 % (młodzież szkolna i studenci w wieku 16 - 24 lat, członkowie odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW, kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku życia +10-letni staż

88 zł

Składka pełna dla członka uczestnika (członkowie uczestnicy do lat 16 i odznaczeni złotą odznaką z wieńcami)

0 zł

Składki uzupełniająca  dla członków PZW - mucha

1 zł

Składki uzupełniająca  dla członków PZW – mucha i łódź

2 zł

Składka niepełna  uzupełniająca (dla porozumień)

123 zł

Składka okresowa jednodniowa dla członków PZW

30 zł

Składka okresowa trzydniowa   dla członków PZW

60 zł

Składka okresowa tygodniowa  dla członków PZW

90 zł

Opłata roczna  - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy.

350 zł

Opłata niepełna roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy

349 zł

Opłata niepełna roczna - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską i cudzoziemcy bez muchy i łodzi

348 zł

Opłata jednodniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską

 i cudzoziemcy.

50 zł

Opłata trzydniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską

i cudzoziemcy.

110 zł

Opłata 7-dniowa - nie zrzeszeni posiadający kartę wędkarską

 i cudzoziemcy.

170 zł

Opłata egzaminacyjna wynosi 30 zł.
Opłata egzaminacyjna ulgowa dla studentów do 24 lat wynosi 15 zł.

Młodzież szkolna jest zwolniona od opłaty egzaminacyjnej na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.

 Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień

w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód

Okręgu PZW z/s w Opolu w 2019 r.

  1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieopłatnie na wodach PZW tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
  2. Członkowie PZW w wieku od 16 do 24 lat, posiadający legitymacje szkolne lub studenckie, są uprawnieni do 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu za okazaniem ważnej legitymacji  szkolnej lub studenckiej.
  3. Honorowi członkowie PZW są zwolnieni z członkowskiej składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.
  4. Członkowie PZW - odznaczeni złotą odznaką z wieńcami PZW - korzystają z 75 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.
  5. Członkowie PZW - odznaczeni srebrną i złotą odznaką PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu na podstawie wpisów do legitymacji członkowskiej.
  6. Członkowie PZW odpowiednio od 65 roku życia (mężczyźni) i od 60 roku życia (kobiety), pod warunkiem posiadania stażu członkowskiego w PZW powyżej 10 lat weryfikowanego na podstawie karty ewidencyjnej członka PZW - korzystają z 50 % ulgi w członkowskiej składce na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu.
  7. Do okresowych członkowskich składek na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu nie stosuje się jakichkolwiek ulg.
  8. Ulgę określoną w pkt 2 i w pkt 6 – w zakresie przesłanki wieku - stosuje się w ciągu całego roku kalendarzowego, w którym ukończono określony wiek.

9.       Ulgę określoną w pkt 6 stosuje się w przypadku, gdy opłacenie składki na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu PZW z/s w Opolu następuje przy zaistnieniu (spełnieniu) obu przesłanek skorzystania z ulgi, tj.

a)      po osiągnięciu wieku (odpowiednio od 65 roku życia – mężczyźni i od 60 roku życia – kobiety) w rozumieniu postanowień pkt 8 powyżej

oraz

b)      po przekroczeniu 10-letniego stażu członkowskiego w PZW (liczonego łącznie) - przy czym spełnienie tej przesłanki winno nastąpić najpóźniej w dacie opłacenia składki.

Podobne wiadomości