Komunikaty nr 1 i nr 2 – XVIII Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym

KOMUNIKAT NR 1

Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu uprzejmie informuje, że we współpracy ze Szkolnym Związkiem Sportowym „Opolskie” organizuje XVIII Otwarte Mistrzostwa Szkół Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym. Pragniemy podkreślić, że impreza umieszczona jest w Terminarzu, zamieszczonym na stronie internetowej SZS „Opolskie” (www.szsopolskie.pl).

Zwracamy   uwagę,  że  zawody  odbędą się w dniu 25 maja  2024 r. (sobota). Wszelką pomoc  w przygotowaniu reprezentantów szkoły do imprezy udzielą Państwu miejscowe koła PZW, które z pewnością wesprą te przygotowania zarówno organizacyjnie, jak i finansowo. Do udziału w imprezie zapraszamy wszystkich, także tych, którzy nie są zrzeszeni w PZW i nie posiadają karty wędkarskiej! (dot. uczniów do 14 r.ż.).

​UWAGA: ODMIENNIE NIŻ W LATACH POPRZEDNICH ZGŁOSZENIA NALEŻY PRZESYŁAĆ WYŁĄCZNIE ZA POŚREDNICTWEM SRS, W KTÓRYM USTALONO OKIENKO ZGŁOSZENIOWE POMIĘDZY 18 a 22 MAJA BR. 

Komunikat  ten umieszczony zostanie także na internetowej stronie Okręgu PZW w Opolu, www.pzw.opole.pl oraz Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku, www.sp2.ozimek.pl. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia zawodnika lub reprezentacji szkoły będzie umieszczenie jej reprezentantów na liście startowej, która opublikowana zostanie po 22 maja na ww. stronach okręgu i szkoły. Tam także ukaże się odpowiednio wcześniej Komunikat nr 2, doprecyzowujący zasady udziału w imprezie. Komunikat nr 2 dołączono także do niniejszego komunikatu. Dopuszcza się udział więcej niż trzech zawodników w jednej kategorii  ze szkoły/z jednego typu szkoły. Odmiennie niż w latach poprzednich, zgodnie z obowiązującymi w SZS zasadami, nie będzie możliwości uzupełnienia drużyny zawodnikiem z grupy młodszej. Klasyfikowane będą także drużyny niepełne, tj. dwuosobowe. 

Drużynę stanowi trzech (ew. dwóch) zawodników z jednej grupy wiekowej, tj:

Gr. I- ur. w roku 2011 i młodsi- Igrzyska Dzieci (ID)

Gr. II- ur. w latach 2009- 2010- Igrzyska Młodzieży Szkolnej ( IMS)

Gr. III- ur. w latach 2004- 2008- Licealiada (L)

Więcej informacji na temat naszej propozycji uzyskać można u głównego organizatora imprezy p. W. Misia – dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozimku – tel. 77-4651-276, tel. kom. 664 743 581.

 

KOMUNIKAT NR 2

WĘDKARSTWO SPŁAWIKOWE

XVIII Otwarte  Mistrzostwa Szkół  Województwa Opolskiego w Wędkarstwie Spławikowym.

Opole- Kanał Ulgi – 25 maja 2024 r.

W Mistrzostwach mają prawo udział brać trzyosobowe reprezentacje szkół z terenu całej Polski oraz zawodnicy indywidualni. W przypadku zespołów szkolnych i podobnych możliwy jest start trzyosobowych reprezentacji w każdej z kategorii wiekowych. Możliwy jest także start większej liczby zawodników indywidualnych z jednej szkoły.

I. Warunki uczestnictwa : w zawodach startować mogą uczniowie z terenu całej Polski: 
W Gr. I- urodzeni w roku 2011 i młodsi (ID), w Gr.II- urodzeni w latach 2009- 2010 (IMS) oraz w latach 2004-2008 (L).Chłopcy i dziewczęta klasyfikowani będą wspólnie w swoich kategoriach wiekowych. Bezwzględnym warunkiem udziału w zawodach jest posiadanie przez uczestnika pisemnej zgody rodzica na udział w imprezie (nie dotyczy osób pełnoletnich), aktualnej legitymacji szkolnej oraz odpowiednio długiej siatki do przechowywania złowionych ryb. Uczniów do 14 roku życia nie obowiązuje posiadanie legitymacji członkowskiej PZW i karty wędkarskiej!

II. Termin i miejsce zawodów : 25 maja 2024r. (sobota), Opole, Kanał Ulgi

- parking w okolicy mostu przy Wrocławskiej – koło starego cmentarza godz. 7.00

- miejsce zjazdu z ulicy Wrocławskiej zostanie oznakowane.

III. Termin i sposób nadsyłania zgłoszeń : okienko zgłoszeniowe otwarte będzie pomiędzy 18 a 22 maja br. Zgłoszenia do udziału w zawodach należy dokonywać wyłącznie  za pośrednictwem SRS. 

Opieczętowaną papierową wersję zgłoszenia opiekunowie winni posiadać ze sobą i na ew. żądanie organizatorów przekazać ją w dniu zawodów. 

IV. Rodzaje prowadzonych klasyfikacji: Prowadzone będą oddzielne klasyfikacje indywidualne, jak i drużynowe w każdej z trzech kategorii wiekowych. Przewiduje się także uhonorowanie najlepszych dziewcząt  w każdej kategorii wiekowej (ID, IMS, L).

V. Organizator oraz sponsor imprezy: Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu, Szkolny Związek Sportowy „Opolskie”.

VI. Koszty uczestnictwa: udział w imprezie jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają oraz uczestniczą w imprezie na koszt własny.

VII. Charakter łowiska:. Kanał o zmiennym, czasami bardzo dużym uciągu. Dominują następujące gatunki ryb: leszcz, płoć, jaź, okoń, ukleja.

VIII. Zasady przeprowadzenia imprezy : Zawody  przeprowadzone będą zgodnie z obowiązującymi Zasadami Sportu Wędkarskiego oraz Regulaminem Amatorskiego Połowu Ryb (http://www.pzw.org.pl/sport/).Ogranicza się długość używanej wędki do 10 m (ID, IMS)  oraz 11,5 m (L) z tolerancją do 5%. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych ustaleń,  dotyczących przeprowadzenia zawodów.

IX. Program imprezy:    

​​7.00  ​​- zbiórka uczestników.

​​7.00-7.30​- zapisy uczestników w biurze zawodów.

7.30​​- oficjalne otwarcie imprezy.

​​7.45- 8.15​- losowanie stanowisk.

​​8.15- 8.45​- rozejście się na stanowiska.

​​8.45​​- I sygnał- wejście na stanowiska.

​​9.50​​- II sygnał- nęcenie zanętą ciężką.

​​10.00​​- III sygnał – początek łowienia.

​​12.55​​- IV sygnał- 5 minut do końca  zawodów.

​​13.00​​- V sygnał- koniec zawodów .

​​13.00-14.30​- ważenie ryb i praca komisji sędziowskiej.

​​13.30- 14.30​- posiłek.

​​14.30- 15.00​- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród , zamknięcie imprezy.

X. Postanowienia końcowe:

​W przypadku sytuacji ekstremalnych, np. bardzo wysokiego stanu wody na kanale Ulgi, zawody mogą zostać odwołane. Komunikat informujący o tym zamieszczony zostanie na stronie PZW Opole  w przeddzień Zawodów, w godzinach popołudniowych. W przypadku złych warunków atmosferycznych organizator zastrzega sobie prawo zmiany harmonogramu imprezy oraz skrócenia przeprowadzanych zawodów. NIE BĘDZIE MOŻLIWOŚCI WJAZDU NA MIĘDZYWALE W ZWIĄZKU Z CZYM WSKAZANE JEST POSIADANIE WŁASNEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO.

Wiesław Miś

Prezes ZO PZW w Opolu    

                                   

Pliki do pobrania