🛑‼️APEL‼️🛑

Biuro Okręgu PZW zs. w Opolu zwraca się z prośbą do wszystkich wędkarzy korzystających ze zbiorników 0.76 Rozwadza – wyrobisko oraz 0.61 Rozwadza Cegielnia – wyrobisko o niezwłoczne zgłaszanie niszczenia brzegów ww. zbiorników Policji oraz do Biura Okręgu PZW lub członkom Koła PZW w Zdzieszowicach.

 

Nasz apel związany jest z nielegalnym zniszczeniem linii brzegowej zbiornika 0.76 Rozwadza – wyrobisko, gdzie:

·       zdewastowano linię brzegową,

·       wykarczowano trzciny,

·       zniszczono tarliska ryb,

·       zniszczono nabrzeże i zabezpieczenie grobli przed podmywaniem,

·       wycięto wszystkie krzewy i drzewa, będące miejscem lęgowym ptaków (trzciniaka i bąka),

·       wybudowano nielegalnie schody betonowe i podest.

 

Okręg poinformował o tym odpowiednie służby.

 

Ponadto informujemy, że cała linia brzegowa obu zbiorników jest własnością PZW i żaden prywatny właściciel sąsiadujących działek nie ma zgody PZW na ingerencję w majątek Związku.

 

Nie ma zgody PZW na takie niszczenie przyrody!!!

Poczynione do tej pory samowole będą miały konsekwencje prawne!!!