Zawody: GRUNTOWE O PUCHAR PREZESA KOŁA PZW NAMYSŁÓW 23.06.2024r.

Koło PZW Namysłów

GRUNTOWE O PUCHAR PREZESA KOŁA PZW  NAMYSŁÓW 23.06.2024r.

 Zarząd Koła PZW  Namysłów informuje,  że w dniu  23.06.2024 r. (Niedziela) odbędą się  indywidualne zawody wędkarskie w dyscyplinie GRUNTOWEJ (metoda połowów: gruntowa, połów na jedną wędkę.)

Zawody zostaną rozegrane na  Zbiorniku Michalice w sektorze A.

Prowadzona będzie klasyfikacja indywidualna w kategorii: open

Zgłoszenie do zawodów należy dokonać   do dnia 19.06.2024 r. (środa) na liście startowej w sklepie MAGART w Namysłowie.

Ilość miejsc ograniczona! Decyduje kolejność zgłoszeń!

Prawo startu mają członkowie  Koła PZW Namysłów z opłaconymi składkami PZW na rok 2024.

Zawodnik zapisany na liście startowej jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania organizatora o rezygnacji z uczestnictwa w zawodach w sklepie MAGART lub telefonicznie tel.  784 638 223.

Dodatkowe informacje:

  1. Zawody zostaną przeprowadzone w oparciu o  RAMOWY REGULAMIN ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH W KOŁACH I KLUBACH OKRĘGU PZW z/s w OPOLU (Załącznik do Uchwały nr 14/Plenum/2024  Zarządu Okręgu PZW z/s w Opolu z dnia 24/02/2024).
  2. Wszystkich startujących obowiązuje posiadanie siatki do przetrzymywania ryb o długości minimum 3,5 m.b.
  3. Ryby gatunków nierodzimych (sumik karłowaty, czebaczek i inne) po złowieniu należy przetrzymywać w odrębnym pojemniku – nie mogą być przetrzymywane w siatkach zawodników i zabronione jest ich uwolnienie! (Podstawa prawna: §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.07.2023 r. w sprawie szczegółowych warunków ochrony i połowu ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych)
  4. Zawodnik biorący udział w zawodach wyraża jednocześnie zgodę na:

- przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji zawodów  

  wędkarskich (imprezy wędkarskiej),

- publikację swojego wizerunku (lub podopiecznego) na stronie internetowej Koła PZW Namysłów i Okręgu PZW z/s w Opolu (https://3497.pzw.pl/) oraz na stronie „facebook” Koła PZW Namysłów (https://www.facebook.com/kolopzwnamyslow) dla potrzeb niezbędnych do promocji zawodów wędkarskich (imprezy wędkarskiej).

Szczegółowy program zawodów zostanie przedstawiony na zbiórce :
7.00 - zbiórka zawodników, otwarcie zawodów - Stanica Michalice

9.00 – 13.00 zawody
14.00 - poczęstunek- stanica Michalice
14.00 – 15.00 - ogłoszenie wyników, wręczenie pucharów, zakończenie zawodów.

Organizator w zależności od warunków atmosferycznych zastrzega sobie prawo zmian  w programie.

 

Zapraszamy Zarząd Koła PZW Namysłów

Zarząd Koła PZW Namysłów informuje, że planowane zawody wędkarskie zostaną sfinansowane ze środków przyznanej dotacji  z budżetu Gminy Namysłów na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2024 roku

 

Pliki do pobrania

  • ogloszenie-o-zawodach-gruntowe-2024.pdf

    • 0.27 MB