Wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację przedsięwzięcia pn. „Odbudowa ekosystemu i różnorodności biologicznej rzeki Odry wraz z dopływami na terenie województwa opolskiego”

5 czerwca 2024 r. na terenie Ośrodka Zarybieniowego Poliwoda w Biestrzynniku odbyło się oficjalne podpisanie umowy na realizację projektu pn. „ODBUDOWA EKOSYSTEMU I RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ RZEKI ODRY WRAZ Z DOPŁYWAMI NA TERENIE WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO”. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego zs. w Opolu otrzymał wsparcie na przedsięwzięcie, którego całkowity koszt wynosi 1 678 300,00 zł. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się w obecności Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski.

Celem zadania jest wsparcie odbudowy ekosystemu rzeki Odry.

Efektami rzeczowym projektu będą:

  • Raport dot. oceny bioróżnorodności ichtiofauny wód Opolszczyzny oraz uwarunkowania racjonalnej gospodarki rybacko-wędkarskiej;
  • Raport z inwentaryzacji starorzeczy Odry na obszarze użytkowanym rybacko przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego;
  • Raporty z badań monitoringowych ichtiofauny obwodów rybackich rz. Odry, Nysy Kłodzkiej, Widawy, Małej Panwi, Osobłogi i Kłodnicy;
  • Wyprodukowanie i zakup materiału zarybieniowego.

Umowę podpisali Prezes Okręgu PZW Wiesław Miś i Wiceprezes Okręgu PZW Henryk Mach, oraz Prezes WFOŚiGW Aleksandra Drescher.

Po podpisaniu umowy Dyrektor Biura Okręgu – Jakub Roszuk oprowadził gości po Ośrodku Zarybieniowym Poliwoda.

Wsparcie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu to dla nas ogromne wyróżnienie i dobra wiadomość dla natury, RYB i wędkarzy 😊